Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi

Türkiye'nin Bilgi ve Çözüm Adresi

Muhasebenin İşlevleri

Muhasebenin İşlevleri: 1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak ve özetlemek, 2. Analiz ve yorum 1. İşlev: Doğruluğu saptanan mali nitelikteki olayları kaydetmek, anlamlı bir şekilde sınıflandırmak ve bunlara dayanılarak gerekli mali tabloları düzenlemektir (özetlemek). Bu işlev defter tutma olarak tanımlanmaktadır. Burada amaç, işletmeye yatırılan sermayenin niteliğini ve durumunu saptamak, belirli bir dönem içindeki faaliyet sonucu sermayede meydana gelen değişiklikleri ortaya koymaktır. Yukarıda belirtilenler aslında muhasebenin dar kapsamlı tanımına.. Read More

Muhasebenin Tanımı

Muhasebenin tanımı: İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi, grup ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.онлайн продвижение и раскрутка сайта в интернетдухи оаэ

İşletme Faaliyetleri ve Sonuçlarıyla İle İlgili Gruplar

Tüm işletme türlerinde, işletmeyi tanımak isteyen ve faaliyet sonuçları ile ilgilenen taraflar bulunmaktadır. Bu tarafların başlıcaları; •işletme sahibi ve ortakları, •işletmenin yöneticileri, •işletmede çalışanlar, •işletmeye borç verenler, •işletmeye ortak olmak isteyenler, •devlet ve kamu şeklinde sayılabilir

İşletmenin İşlevleri

İşletmenin işlevleri ve işletmenin işlevlerinin madde halinde sıraları. •Tedarik (Satın Alma) •Üretim İşlevi •Pazarlama İşlevi •Yönetim İşlevi •Finans İşlevi •Personel İşlevi •Muhasebe İşlevi •Halkla İlişkiler İşlevi •Araştırma-Geliştirme İşlevi italian english translationхороший видеорегистратор 2016

İşletmelerin Amaçları

İşletmenin amaçları ve işletme amaçlarının maddeler halinde sıralanmış hali şu şekildedir. 1. Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak 2. İşletmede istihdamı sürekli kılmak 3. İşletmenin sürekliliğini sağlamak 4. Üretimi ve satışları arttırmak 5. İşletmenin piyasa payını arttırmak 6. İşletmenin büyümesin sağlamak 7. İşletmenin karını maksimum yapmak 8. İşletmenin değerini maksimum yapmak продвижение сайтовдухи давидофф