Bir işletmenin dönembaşı bilançosundaki özsermayesi ile dönem sonu bilançosundaki özsermayesi karşılaştırılarak kâr veya zarar durumu ortaya konulabilmektedir.

•Ancak işletmenin kârlı veya zararlı sayılabilmesi için; dönem içinde işletmeye eklenen veya işletmeden çekilen değerlerin olmaması gerekir.

•Eğer özsermaye dönem içinde eklenen değerler nedeniyle artmış ise bu durumda özsermayedeki artışın tamamı kâr olmayacaktır. Söz konusu artışın bir bölümü eklenen değerleri ifade edecektir.

•Aynı şekilde dönem içinde özsermaye, çekilen değerler nedeniyle azalmış ise bu durumda özsermaye artışı kâr kadar olmayacaktır. Dolayısıyla dönem sonu kâr tutarı işletmeden çekilen kadar fazla olacaktır.

Bu takdirde işletmenin gerçek kârına ulaşabilmesi için eklenen değerlerin tutarını özsermaye farkından düşmek, zarar durumunda ise işletmeden çekilen değerlerin tutarını özsermaye farkına eklemek gerekir:

bilanço
1)Dönem içinde eklenen veya dönem içinde çekilen değer yoksa,
Kar /Zarar: Dönemsonu Özsermaye – Dönembaşı Özsermaye

2)Dönem içinde eklenen veya dönem içinde çekilen değer varsa,
Kar/Zarar: Dönemsonu Özsermaye -Dönembaşı Özsermaye -Eklenen Değerler +Çekilen Değerler

узнать тиц доменараскрутка новой социальной сети