İşletme belli amaçları yerine getirmek için, insan gereksinimleri olan mal ve/veya hizmeti doğrudan veya dolaylı olarak karşılamak üzere çeşitli girdileri (üretim faktörlerini) bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getiren ve piyasada yer alan teknik ve ekonomik bir birimdir.işletme

•Buna göre; bir bakkal, televizyon satan bir mağaza, otomobil üreten bir fabrika, bir otel, bir otobüs firması, lokanta, fabrika bir işletmedir.

 блоки питанияготовый дом