Sigorta yapırılırken ilk dikkat edilmesi gereken konu, poliçeyi düzenleyen kişilere eksiksiz ve doğru bilgiler verilmesidir. Çünkü sigorta sözleşmeleri, sigorta yapılacak kişinin beyanı dikkate alınarak düzenlenir. Sigorta yaptırmak isteyen kişi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sigorta şirketine bildirimde bulunmak zorundadır. Sigorta yaptırmak isteyenin beyanının eksik veya doğru olmaması durumunda sigorta şirketi sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabilir. Örneğin primleri artırabilir, ödenecek tazminatı düşürebilir hatta tazminatı ödemeyebilir. Bu konuda dikkat edilecek ikinci husus.. Read More