İşletmenin amaçları ve işletme amaçlarının maddeler halinde sıralanmış hali şu şekildedir.

1. Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak
2. İşletmede istihdamı sürekli kılmak
3. İşletmenin sürekliliğini sağlamak
4. Üretimi ve satışları arttırmak
5. İşletmenin piyasa payını arttırmak
6. İşletmenin büyümesin sağlamak
7. İşletmenin karını maksimum yapmak
8. İşletmenin değerini maksimum yapmak

продвижение сайтовдухи давидофф