Veritabanı tablo bağlantıları için unique id üretmek gerekir. cSharp ‘da Unique id oluşturmak için en çok kullanılan yöntemdir.

cSharp Guid ile Unique id Oluşturma
cSharp Guid ile Unique id Oluşturma

GUID’in Türkçe anlamını “Küresel Benzersiz Kimlik (Tanımlayıcı)” olarak tanımlayabiliriz. Alttaki kodda dinamik olarak id üretecek bir yapı mevcuttur.

string unique =Guid.NewGuid().ToString();//Rastgele id türettikMessageBox.Show(unique.ToString());//Çıktı : 296267bc-423f-4062-9ceb-b12069ec0636

Eğer siz yok sadece sayılardan oluşsun derseniz;

publicstringKodOlustur(){stringUnique=Guid.NewGuid().ToString();string rakam =string.Empty;foreach(char item inUnique){if(char.IsNumber(item))// item değeri sadece sayı ise işlemi gerçekleştir.{
          rakam += item;}}
      string sonKod = rakam .Substring(0,6);// string içersinde sadece 0 ile 6 arasını alarak 6 haneli id oluşturdukreturn sonKod ;}

translate slovak to english onlineдухи антонио бандерас мужские