Veritabanı tablo bağlantıları için unique id üretmek gerekir. cSharp ‘da Unique id oluşturmak için en çok kullanılan yöntemdir. GUID’in Türkçe anlamını “Küresel Benzersiz Kimlik (Tanımlayıcı)” olarak tanımlayabiliriz. Alttaki kodda dinamik olarak id üretecek bir yapı mevcuttur. string unique =Guid.NewGuid().ToString();//Rastgele id türettikMessageBox.Show(unique.ToString());//Çıktı : 296267bc-423f-4062-9ceb-b12069ec0636 Eğer siz yok sadece sayılardan oluşsun derseniz; publicstringKodOlustur(){stringUnique=Guid.NewGuid().ToString();string rakam =string.Empty;foreach(char item inUnique){if(char.IsNumber(item))// item değeri sadece sayı ise işlemi gerçekleştir.{ rakam += item;}} string sonKod = rakam .Substring(0,6);//.. Read More