MsSQL Tarihsel Veriyi Nasıl Kaydederim? Visual Studıo 2010 C# ile çalışıyor ve yazdığınız bir programda ki tarih verisini MsSQL de karşılık gelen bir alana kayıt etmek için DateTimePicker ile seçili olan tarihi veritabanınıza kayıt etmelisiniz. Bunun için;

MsSQL Tarihsel Veriyi Nasıl Kaydederim
MsSQL Tarihsel Veriyi Nasıl Kaydederim

Sql Veritabanında öncelikle veri türün datetime olarak ayarlamalısınız. Ardından C#, Ado.Net nesneleri yardımıyla aşağıdaki yolları izleyerek kayıt alabilirsiniz. Burada ki püf nokta şu ki alanın tarih olmasının hiç bir önemi yoktur ve diğer veri türleri gibi çalışabilir.

privatevoidKaydet(){SqlConnection con =newSqlConnection(BaglantiCumlesiniz);SqlCommand cmd =newSqlCommand("Insert Into [TabloAdı] (Tarih) Values (@p1)", con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@p1", dateTimePicker1.Value);
      con.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      con.Close();}

NOT: Yalnızca tarihi almak için ayrıca olarak ” dateTimePicker1.Value.ToShortDateString() ” yöntemini tercih edebilirsiniz.логотипы фирмbuy hero 3 black