Bazı durumlar “If Then Else” ‘i basit kontorllerde kullanmak lazım oluyor , ancak o gibi durumlarda görüntü çok gözü rahatsız edici ve karmaşık olduğu durumlar oluyor. Bunun önüne geçmeniz mümkün. Nasıl mı? Çok basit; if else’yi tek satırda yazarak… C#’ta kısa if kullanımı şu şekilde: deger = kosul ?true:false; Böyle durumdalarda “deger” ifadesi yerine if ifadesinin sonucunu kayıt etmeyi  arzuladığımız ifadenin ismini yazıyoruz. “kosul” un yerine ise if ifadesinin koşulunu.. Read More