Sarıkamış Harekatı, Osmanlı ve Rusya arasında 22 Aralık 1914’de gerçekleşmiş ancak Osmanlının büyük zarar görmesine ve şehit vermesine neden olmuştur. Batum’un 93 Harbi nedeniyle Rusya’ya bırakılmış olması ve daha önce de Berlin Antlaşması nedeniyle Sarıkamış, Kars, Ardahan Artvin gibi illerin de Rusya’nın elinde olması, 1914 yılında Osmanlıyı harekete geçirmiştir. Harekata katılan 118.000 silahlı asker olduğu belgelerde yer almaktadır. 218 adet top ve 73 makineli tüfek gibi silahlar Osmanlı askerlerinde mevcuttu.