Tüm işletme türlerinde, işletmeyi tanımak isteyen ve faaliyet sonuçları ile ilgilenen taraflar bulunmaktadır. Bu tarafların başlıcaları; •işletme sahibi ve ortakları, •işletmenin yöneticileri, •işletmede çalışanlar, •işletmeye borç verenler, •işletmeye ortak olmak isteyenler, •devlet ve kamu şeklinde sayılabilir