Türkiye’de kereste endüstrisinin kuruluşu batı ülkeleri ile aynı tarihlere rastlamaktadır. 14 ve 15. yüzyıllarda Vilayet Kanunnamelerinin vergi kayıtlarında “Değirmen” olarak  dağlardaki su hızarlarının vergilendirildiği kayıtlar arasında yer almaktadır. Bu hızarlara vergi uygulamasının Fatih Sultan Mehmet zamanında başlandığı anlaşılmaktadır. 17. yüzyıl başlarında yaşamış olan Evliya Çelebi meşhur Seyahatnamesinde bıçkı değirmenlerinden bahsetmektedir. 19. yüzyılın sonlarına kadar kereste ihtiyacı el ve su hızarları ile karşılanmıştır. Çeşitli kaynak bilgilere göre ülkemizde lokomobilli ve katraklı.. Read More