C# String Metodları Kullanımı  yani SubString, Trim, IndexOf, LastIndexOf gibi metodlar nasıl kullanılır bunlar hakkında yardımcı olmaya çalışacağız.String methodları bizim çokça kullandığımız ve sürekli ihtiyaç hissettiğimiz bir takım metodlardır. String içersinde belli karakterlerin arasını alma = (SubString) Bir String içersindeki başlangıçtaki ve bitişteki boşlukları silme = (Trim) String içersinde bellibir karakteri yada kelimeyi aramak = (IndexOf) String içersinde bellibir karakteri yada kelimeyi sondan başlayarak aramak = (LastIndexOf)​ ​SubString Methodu string.. Read More