İspanyol fethinden önce bildiğimiz arkeolojik kaynaklara göre bu tür kehanetlerde bulunuyorlar ve takvimleri sosyo-politik olayları tahmin etmek için kullanıyorlar. Fakat İspanyol Fethinden sonra bu bilgi ortadan çoğunlukla kalktığı için nasıl kullanıldığı ve nasıl kehanetlerde bulunulduğunu bilmek imkansız. Yaşayan Mayalar da eğer varsa böyle kehanetler, özellikle sır şeklinde tutuyorlar. Otantik Maya kaynaklarına gittiğimizde çok fazla şey bilmemekteyiz. Bildiğimi temel şey; şu an da 2012-2020 penceresi içerisinde hayatımızda çok büyük değişimlere yol.. Read More