•İşletmeler mülkiyetleri bakımından 3’e ayrılır: •Kamu işletmeleri, •Özel İşletmeler, •Karma İşletmeler. •İşletmeler çalışma konularına ve yaptıkları işlere göre: tarım ve orman işletmeleri, Endüstri İşletmeleri ve Hizmet işletmeleri şeklinde bir ayırıma tabi tutulabilir. •İşletmeler; tek kişilik işletmeler, çok ortaklı işletmeler veya çok sayıda işletmenin bir araya geldiği holdingler şeklinde olabilmektedir. Hatta son yıllarda değişik ulusların gerçek ve tüzel kişilerinin ortak girişimleri sonucu çok uluslu işletmeler kurulmaktadır.