Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi

Türkiye'nin Bilgi ve Çözüm Adresi

Portal Vinç Kullanım Alanları

Portal Vinç

– Depo yeri düzgün ve kara biçiminde olan fabrikalar – Yıllık kapasitesi 6000-100000 m³ arasında değişen fabrikalar – Depo yeri zemini özellikle motorlu araçlar ve forkliftler için uygun olmayan ve iyileştirmesi pahalı olacak depolar – Depo edilecek tomruk miktarı çok yer, imkanları dar olan fabrikalarda daha yüksek istif yapmak için – Depo yeri sınırlı olan fabrikalarda forklift gibi araçlara bırakılacak ara ve ana yollardan depo yeri olarak faydalanmak için

Türkiye’de Kereste Endüstrisinin Kuruluşu ve Gelişimi

ilk kereste fabrikası

Türkiye’de kereste endüstrisinin kuruluşu batı ülkeleri ile aynı tarihlere rastlamaktadır. 14 ve 15. yüzyıllarda Vilayet Kanunnamelerinin vergi kayıtlarında “Değirmen” olarak  dağlardaki su hızarlarının vergilendirildiği kayıtlar arasında yer almaktadır. Bu hızarlara vergi uygulamasının Fatih Sultan Mehmet zamanında başlandığı anlaşılmaktadır. 17. yüzyıl başlarında yaşamış olan Evliya Çelebi meşhur Seyahatnamesinde bıçkı değirmenlerinden bahsetmektedir. 19. yüzyılın sonlarına kadar kereste ihtiyacı el ve su hızarları ile karşılanmıştır. Çeşitli kaynak bilgilere göre ülkemizde lokomobilli ve katraklı.. Read More