Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi

Türkiye'nin Bilgi ve Çözüm Adresi

İşletme Türleri

•İşletmeler mülkiyetleri bakımından 3’e ayrılır: •Kamu işletmeleri, •Özel İşletmeler, •Karma İşletmeler. •İşletmeler çalışma konularına ve yaptıkları işlere göre: tarım ve orman işletmeleri, Endüstri İşletmeleri ve Hizmet işletmeleri şeklinde bir ayırıma tabi tutulabilir. •İşletmeler; tek kişilik işletmeler, çok ortaklı işletmeler veya çok sayıda işletmenin bir araya geldiği holdingler şeklinde olabilmektedir. Hatta son yıllarda değişik ulusların gerçek ve tüzel kişilerinin ortak girişimleri sonucu çok uluslu işletmeler kurulmaktadır.

İşletme Nedir?

•İşletme belli amaçları yerine getirmek için, insan gereksinimleri olan mal ve/veya hizmeti doğrudan veya dolaylı olarak karşılamak üzere çeşitli girdileri (üretim faktörlerini) bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getiren ve piyasada yer alan teknik ve ekonomik bir birimdir. •Buna göre; bir bakkal, televizyon satan bir mağaza, otomobil üreten bir fabrika, bir otel, bir otobüs firması, lokanta, fabrika bir işletmedir.  блоки питанияготовый дом

Bilançoda Başarının Ölçülmesi

Bir işletmenin dönembaşı bilançosundaki özsermayesi ile dönem sonu bilançosundaki özsermayesi karşılaştırılarak kâr veya zarar durumu ortaya konulabilmektedir. •Ancak işletmenin kârlı veya zararlı sayılabilmesi için; dönem içinde işletmeye eklenen veya işletmeden çekilen değerlerin olmaması gerekir. •Eğer özsermaye dönem içinde eklenen değerler nedeniyle artmış ise bu durumda özsermayedeki artışın tamamı kâr olmayacaktır. Söz konusu artışın bir bölümü eklenen değerleri ifade edecektir. •Aynı şekilde dönem içinde özsermaye, çekilen değerler nedeniyle azalmış ise bu.. Read More

Planlı Ders Çalışmak

Eğer ders çalışma da verim almak istiyorsa, planlı bir ders çalışma şeklimiz olması gerekir. Örnek verecek olursak, bugün ben matematikde şu konuyu bitireceğim, şu kadar soru çözeceğim dememiz gerekir. İlk başlarda bu durum zor gelsede, zamanla bu duruma alışacak ve artık hayatımızın bir parçası olmuşcasına artık o plan içerisinde devam edeceksiniz. Planlı ders çalışırken dikkat etmeniz gereken şeyler, kendinizi çok sıkmayın. Kafanız karıştığı zaman kısa süreli bir mola verin ve.. Read More